Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Розливальник стерильних розчинів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: прийоми розливання розчинів у стерильних умовах; вимоги до стерильності; властивості препаратів, які розливаються.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує окремі операції зі стерильного розливання під керівництвом розливальника більш високої кваліфікації. Готує стерильну тару та закупорювальні засоби. Встановлює балони зі стерильним розчином для розливання. Перевіряє справність балонів і насосів з фільтрами. Стерильно закупорює тару.