Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Методист позашкільного закладу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України "Про освіту"; Конвенцію про права дитини; законодавчі й нормативно-правові документи з питань виховання і навчання; трудове законодавство; дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію і гігієну; цілі, принципи, зміст освіти й виховання; методи, форми, засоби здійснення навчально-виховного процесу, організації спілкування, ігор, художньо-ігрової творчості, психокорекційного процесу, відповідні програмно-методичні, нормативні та рекомендаційні матеріали й документи; індивідуальні характеристики вихованців; соціальні, культурні та інші умови педагогічного процесу; принципи, якими керуються провідні вихователі й методисти; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює методичне керівництво виховною, освітньою діяльністю колективу позашкільного закладу. Забезпечує умови для ефективного педагогічного та корекційного процесу, фізичного та психічного розвитку дітей. Сприяє реалізації диференційованого підходу до вихованців, виявленню їх індивідуальних особливостей, здібностей, таланту. Надає методичну допомогу педагогам у їх роботі. Організовує роботу методичного кабінету. Оновлює навчальні посібники, ігровий матеріал. Вивчає і узагальнює передовий педагогічний досвід, розповсюджує його серед педагогічного колективу. Складає плани навчально-виховної роботи; графіки роботи позашкільного закладу, і звіти про стан педагогічної роботи, веде встановлену документацію, проводить педради, наради вихователів. Забезпечує правильний добір і розстановку кадрів, підвищення їх кваліфікації, атестацію. Сприяє створенню творчого емоційно-психологічного клімату в колективі. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну й методичну майстерність, загальну культуру. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дітей, сприяє захисту їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобіганню шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.