Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник зміни Украероцентру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі управління повітряним рухом - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України, ОПП-85, НВП-99, НШС93, НПП ГА-85; Повідомлення щодо обслуговування повітряного руху; інструкції, розпорядження та накази стосовно планування використання повітряного простору України по повітряних трасах, поза повітряними трасами та місцевих повітряних лініях; інструкції щодо взаємодії Украероцентру з командним пунктом збройних сил ЗС України та оперативними підрозділами інших органів виконавчої влади; правила та рекомендовану практику ІКАО; процедури організації потоків повітряного руху Євроконтролю в частині, що стосується; посадові інструкції та технологію роботи посадових осіб чергової зміни Украероцентру та районних центрів обслуговування повітряного руху; основні льотно-технічні характеристики повітряних суден; основи повітряної навігації; правила охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання плану використання повітряного простору України та повітряного руху. Організовує та контролює здійснення поточного планування та координування використання повітряного простору особовим складом чергової зміни. Координує роботу чергових змін районних центрів обслуговування повітряного руху з безпосереднього обслуговування повітряного руху. Взаємодіє з командними пунктами Збройних Сил України та оперативними підрозділами інших органів виконавчої влади з питань використання повітряного простору. Організовує аварійне оповіщення про повітряні судна, які зазнають або зазнали лиха чи пропали безвісти, а також інші надзвичайні події згідно з переліком. Забезпечує відповідні дії у разі отримання від органів військ протиповітряної оборони України сигналів "Режим", "Стріла" та "Килим". Організовує підготовку та контроль готовності працівників чергової зміни Украероцентру до роботи.