Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес отримання атропіну та його похідних; будову, принцип роботи основного та допоміжного обладнання; контрольно-вимірювальних приладів, арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості сировини, напівпродуктів і готової продукції, вимоги до них; прийом відбирання проб; методику проведення контрольних аналізів, розрахунків сировини і напівпродуктів; хімію і фізичну хімію у межах роботи, яка виконується.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес отримання сильнодіючих алкалоїдів; атропіну-сульфату і його похідних, тропіну і гоматропіну при одночасному керівництві роботою апаратників нижчої кваліфікації. Очищає технічний продукт методом кристалізації, нейтралізації, промивання, екстрагування та інших процесів, які передбачені технологічною інструкцією. Розраховує, готує, дозує і завантажує сировину та напівпродукти. Обслуговує арматуру, комунікації і обладнання. Відбирає проби і проводить контрольні аналізи. Регулює режим процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Веде облік витрат сировини та напівпродуктів, цільової продукції. Реєструє параметри та веде записи у виробничому журналі. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.