Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний режим отримання сильнодіючих алкалоїдів і кристалічних глікозидів; будову та принцип роботи обладнання, яке застосовується; правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою; фізико-хімічні властивості сировини, напівпродуктів і готової продукції, вимоги до них; прийоми відбирання проб, методику проведення контрольних аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес екстрагування з рослинної сировини для отримання сильнодіючих алкалоїдів або кристалічних глікозидів. Очищає продукт перекристалізацією, осадженням домішків, нейтралізацією. Виділяє індивідуальні алкалоїди. Готує, дозує та завантажує сировину і напівпродукти згідно з технологічною інструкцією. Обслуговує арматуру, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади та обладнання. Перевіряє герметичність обладнання та комунікацій. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальної апаратури та результатами контрольних аналізів. Реєструє параметри процесу. Заповнює операційні листи. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту. Керує роботою апаратників нижчої кваліфікації.