Категорія - Керівники |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в державній службі на посадах головного спеціаліста - не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки - не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика".

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"; Кодекс законів про працю; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; перспективи будівництва, благоустрою будинків-інтернатів, розвитку ліжкової мережі, підсобних господарств та промислових виробництв; основи управління; основи економіки; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю відділу (сектору). Вносить пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників відповідно до чинного законодавства. Розробляє проекти перспективних та поточних планів розвитку мережі будинків-інтернатів, благоустрою та капітального ремонту цих установ. Контролює виконання планів будівництва будинків-інтернатів, витрачання коштів, що виділяються на ці цілі, а також на утримання та обслуговування громадян похилого віку та інвалідів. Організовує практичну допомогу та здійснює контроль заходів підготовки будинків-інтернатів до роботи в осінньо-зимовий період. Організовує впровадження та розповсюдження передового досвіду роботи будинків-інтернатів з питань поліпшення обслуговування громадян похилого віку та інвалідів. Особисто приймає громадян. Здійснює контроль за роботою персоналу в будинках-інтернатах, надає допомогу з залученні до роботи нових кадрів та у підвищенні кваліфікації працівників стаціонарних установ. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу, в установлені терміни і вживає відповідних заходів. Аналізує та узагальнює дані про роботу стаціонарних установ; підсобних господарств, промислових виробництв та лікувально-виробничих майстерень стаціонарних установ Міністерства праці та соціальної політики України. Вносить пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників відповідно до чинного законодавства. Подає пропозиції щодо структури та штатного розпису, а також до положень про структурні підрозділи, до посадових інструкцій працівників відділу. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу. Готує у встановленому порядку відповідні пропозиції та зауваження. Визначає функції, планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу працівників. Організовує підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.