Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Оператор установок для нанесення покриттів у вакуумі 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора установок для нанесення покриттів у вакуумі 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію устаткування, яке обслуговує; правила установлення технологічних режимів для оброблення інструменту, деталей, виробів зі всіх сплавів і матеріалів, що піддаються обробленню; теоретичні основи процесів нанесення покриттів у вакуумі; основи електротехніки і електроніки; теоретичні основи та практичні методи вакуумних випробувань; правила роботи з течошукачами; правила вибирання нових технологічних режимів оброблення; правила налагодження і ремонту устаткування, яке обслуговує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес нанесення зносостійких, декоративних і захисних покриттів з нітридів, боридів, карбідів і інших матеріал на інструмент, деталі, вироби, які виготовлені зі всіх сплавів і матеріалів, що піддаються обробленню методом іонного напилення у вакуумній установці з пульта керування. Вибирає і відпрацьовує нові технологічні режими оброблення. Налагоджує і ремонтує устаткування. Контролює якість покриття за технічними умовами.