Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Оператор установок для нанесення покриттів у вакуумі 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора установок для нанесення покриттів у вакуумі 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні схеми устаткування, яке обслуговує; теоретичні основи та практичні методи вакуумних випробувань, правила установлення технологічних параметрів для оброблення інструментів, деталей, виробів, які виготовлені з інструментальних і конструкційних сталей; властивості основних та допоміжних матеріалів, які застосовуються для нанесення покриттів, та їх вплив на якість покриттів; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; правила установлення і регулювання вимірювального блоку; правила підналагодження і ремонту обслуговуваного устаткування блоку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес нанесення зносостійких, декоративних і захисних покриттів з нітридів, боридів, карбідів і інших матеріалів методом іонного напилення на інструмент, деталі, вироби, які виготовлені з інструментальних і конструкційних сталей, і на кристали алмазів у вакуумній установці з пульта керування. Вибирає оптимальні режими роботи устаткування. Наносить покривання на дослідні партії виробів з метою відпрацювання технології. Установлює і регулює вимірювальний блок. Підналагоджує устаткування, яке обслуговує. Ремонтує окремі механізми і вузли устаткування, яке обслуговує.