Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Оператор конвеєрних печей 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову механізмів, які обслуговує, та електричних схем керування ними; основи технологічного процесу виробництва на дільниці, яку обслуговує; причини неполадок в роботі устаткування; правила пуску і зупинки конвеєра; властивості палива, яке застосовує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує подовими, підподовими, надсклепінними, стрічковими, колисковими, ланцюговими, скребковими конвеєрами, тепловими, пускорегулювальними пристроями та іншими механізмами випалювальних, нагрівальних і інших печей під час нагрівання і термічного оброблення металів, сушіння ливарних форм, фарбованих і емальованих виробів. Піднімає та опускає заслінки печі. Продуває, розпалює і доводить температуру печей до установлених параметрів згідно з заданим режимом та показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Контролює стан та справність магістралей подавання повітря, газу, нафти та електроенергії. Забезпечує зони бачення на всій протяжності конвеєра. Перевіряє і забезпечує справність механізмів, які обслуговує.