Інструкція для посади "Оператор конвеєрних печей 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор конвеєрних печей 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову механізмів, які обслуговує, та електричних схем керування ними;
      - основи технологічного процесу виробництва на дільниці, яку обслуговує;
      - причини неполадок в роботі устаткування;
      - правила пуску і зупинки конвеєра;
      - властивості палива, яке застосовує.

1.4. Оператор конвеєрних печей 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор конвеєрних печей 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор конвеєрних печей 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор конвеєрних печей 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує подовими, підподовими, надсклепінними, стрічковими, колисковими, ланцюговими, скребковими конвеєрами, тепловими, пускорегулювальними пристроями та іншими механізмами випалювальних, нагрівальних і інших печей під час нагрівання і термічного оброблення металів, сушіння ливарних форм, фарбованих і емальованих виробів.

2.2. Піднімає та опускає заслінки печі.

2.3. Продуває, розпалює і доводить температуру печей до установлених параметрів згідно з заданим режимом та показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.4. Контролює стан та справність магістралей подавання повітря, газу, нафти та електроенергії.

2.5. Забезпечує зони бачення на всій протяжності конвеєра.

2.6. Перевіряє і забезпечує справність механізмів, які обслуговує.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор конвеєрних печей 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор конвеєрних печей 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор конвеєрних печей 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор конвеєрних печей 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор конвеєрних печей 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор конвеєрних печей 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор конвеєрних печей 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор конвеєрних печей 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор конвеєрних печей 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор конвеєрних печей 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор конвеєрних печей 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор конвеєрних печей 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор конвеєрних печей 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор конвеєрних печей 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор конвеєрних печей 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор конвеєрних печей 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.