Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Бортрадист", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва бортрадиста цивільної авіації. Без вимог до стажу роботи. У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції та інші керівні документи міністерства транспорту України, авіапідприємства (авіакомпанії), що регламентують роботу із забезпечення радіозв'язку повітряного судна цивільної авіації; правила експлуатації повітряного судна відповідно до "Наставления по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники гражданской авиации" та "Керівництва з льотної експлуатації"; положення про відповідну інженерно-технічну службу; основи трудового законодавства; Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації України, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; правила технічної експлуатації, відповідно до керівництва з льотної експлуатації, електро-, радіо і світлотехнічного устаткування повітряного судна, роботу бортових радіозасобів і засобів двостороннього радіозв'язку, фразеологію радіообміну і правила ведення радіозв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює стан і готовність електро-, радіо- і світлотехнічного устаткування повітряного судна. Своєчасно доповідає командиру повітряного судна про всі відхилення і несправності і дає пропозиції з їх усунення. Вживає заходів за вказівкою (дозволом) командира повітряного судна для забезпечення безпеки пасажирів, збереження судна і розміщених на його борту вантажів, спеціального устаткування і польотної документації. Оглядає, відповідно до керівництва з льотної експлуатації повітряне судно після посадки і зарулювання на стоянку і доповідає командиру повітряного судна про свої зауваження. Вимагає від фахівців авіаційної служби усунення виявлених несправностей електро-, радіо- і світлотехнічного устаткування повітряного судна. Виконує вимоги керівництва з виконання авіапольотів авіакомпанії, керівництва з льотної експлуатації та інших нормативних документів Укравіатрансу в частині, що стосується зв'язку. Забезпечує надійну роботу бортових радіозасобів у польоті і підтримку стійкого двостороннього зв'язку. Забезпечує точність і своєчасність прийнятих диспетчерських вказівок, метеорологічної та іншої інформації і повідомлень, переданих з борту. Своєчасно передає командиру повітряного судна вказівки органів вищого рівня і метрологічну інформацію.