Інструкція для посади "Бортрадист", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бортрадист" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва бортрадиста цивільної авіації. Без вимог до стажу роботи. У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, постанови, керівництва, інструкції та інші керівні документи міністерства транспорту України, авіапідприємства (авіакомпанії), що регламентують роботу із забезпечення радіозв'язку повітряного судна цивільної авіації;
      - правила експлуатації повітряного судна відповідно до "Наставления по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники гражданской авиации" та "Керівництва з льотної експлуатації";
      - положення про відповідну інженерно-технічну службу;
      - основи трудового законодавства;
      - Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації України, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
      - правила технічної експлуатації, відповідно до керівництва з льотної експлуатації, електро-, радіо і світлотехнічного устаткування повітряного судна, роботу бортових радіозасобів і засобів двостороннього радіозв'язку, фразеологію радіообміну і правила ведення радіозв'язку.

1.4. Бортрадист призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бортрадист підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бортрадист керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бортрадист під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює стан і готовність електро-, радіо- і світлотехнічного устаткування повітряного судна.

2.2. Своєчасно доповідає командиру повітряного судна про всі відхилення і несправності і дає пропозиції з їх усунення.

2.3. Вживає заходів за вказівкою (дозволом) командира повітряного судна для забезпечення безпеки пасажирів, збереження судна і розміщених на його борту вантажів, спеціального устаткування і польотної документації.

2.4. Оглядає, відповідно до керівництва з льотної експлуатації повітряне судно після посадки і зарулювання на стоянку і доповідає командиру повітряного судна про свої зауваження.

2.5. Вимагає від фахівців авіаційної служби усунення виявлених несправностей електро-, радіо- і світлотехнічного устаткування повітряного судна.

2.6. Виконує вимоги керівництва з виконання авіапольотів авіакомпанії, керівництва з льотної експлуатації та інших нормативних документів Укравіатрансу в частині, що стосується зв'язку.

2.7. Забезпечує надійну роботу бортових радіозасобів у польоті і підтримку стійкого двостороннього зв'язку.

2.8. Забезпечує точність і своєчасність прийнятих диспетчерських вказівок, метеорологічної та іншої інформації і повідомлень, переданих з борту.

2.9. Своєчасно передає командиру повітряного судна вказівки органів вищого рівня і метрологічну інформацію.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бортрадист має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бортрадист має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бортрадист має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бортрадист має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бортрадист має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бортрадист має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бортрадист має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бортрадист має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бортрадист має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бортрадист несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бортрадист несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бортрадист несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бортрадист несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бортрадист несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бортрадист несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бортрадист несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.