Категорія - Керівники |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Завідувач підприємства громадського харчування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Харчова технологія та інженерія" (спеціальність "Технологія харчування"). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в закладах харчування: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра та молодшого спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування; правові засади забезпечення належної якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів та порядок вилучення з обігу таких, що не відповідають установленим вимогам; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; види та типи технологічного обладнання; технологію приготування їжі; основи маркетингу та менеджменту в організації виробництва та реалізації продукції закладів харчування; встановлені в законодавчому порядку форми розрахунків із споживачами; порядок організації бухгалтерського обліку та звітності; основи трудового законодавства, форми та методи організації та оплати праці; основи етики, естетики і психології в роботі із споживачами в закладах харчування; основи конфліктології; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії і гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виробничо-господарською діяльністю підприємства харчування. Координує роботу цехів, дільниць та інших виробничих підрозділів, спрямовує їх діяльність на забезпечення високої якості виготовляння страв та високого рівня обслуговування споживачів. Організує своєчасне постачання підприємства продовольчими товарами та матеріальними ресурсами. Забезпечує високий рівень ефективності виробництва, впровадження нової техніки та технології, прогресивних форм обслуговування, організації праці, систематичне розроблення та впровадження заходів щодо раціонального використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів. Створює умови для прибуткової діяльності підприємства в конкурентному середовищі. Організує роботу з атестації та раціоналізації робочих місць. Аналізує та реалізує пропозиції щодо впровадження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи підприємств харчування. Відповідає за використання персоналу з урахуванням кваліфікації, досвіду роботи працівників, раціонального розподілу праці. Організує планування, облік, складання та своєчасне подання звітності про фінансово-господарську діяльність підприємства. Організує систематичний контроль за якістю виготовляння страв, вивченням попиту споживачів на продукцію підприємства харчування, організацією обслуговування споживачів, станом трудової та виробничої дисципліни, додержанням правил і норм охорони праці, санітарно-технічним станом підприємства, своєчасним проходженням працівниками в установленому порядку медичного огляду.