Категорія - Професіонали |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала з ведення реєстру власників іменних цінних паперів I категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією професіонала з ведення реєстру власників іменних цінних паперів II категорії - не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала з ведення реєстру власників іменних цінних паперів - не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації.

Знає та застосовує у діяльності: закони, нормативно-правові акти України, що відносяться до професійної сфери діяльності; документи щодо регулювання діяльності акціонерних товариств, випуску та обігу цінних паперів, правового регулювання інших учасників фондового ринку та правового статусу державних органів; внутрішні документи реєстратора (реєстроутримувача), в окремих випадках установчі документи емітентів, реєстр яких ведеться, зміст та технологію операцій системи реєстру; основи економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, менеджменту, маркетингу, інформатики та комп'ютерної техніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює формування системи реєстру за результатами розповсюдження випуску іменних цінних паперів або приймає її від попереднього реєстроутримувача чи емітента. Веде систему реєстру. Здійснює облік виданих, погашених та втрачених сертифікатів іменних цінних паперів; облік осіб, зареєстрованих в системі реєстру; складання на дату обліку реєстру власників іменних цінних паперів; внесення на особові рахунки емітента та зареєстрованих осіб інформації про їх уповноважених осіб; порівняння кількості цінних паперів, розміщених емітентом, що обліковуються на емісійному рахунку, з кількістю цінних паперів, що обліковуються на особових рахунках емітента та зареєстрованих осіб; внесення до системи реєстру змін у зв'язку з переходом права власності на іменні цінні папери, обтяженням їх зобов'язаннями, переведенням на (з) рахунки(ків) номінальних утримувачів, на (з) особовий(ого) рахунок(нку) емітента; внесення змін відносно емітента, зареєстрованих осіб, уповноважених ними осіб; внесення змін до системи реєстру на підставі здійснення емітентом корпоративних операцій; видачу, погашення сертифікатів іменних цінних паперів та облік втрачених; підготовки адміністративних даних щодо діяльності реєстроутримувачів; підготовки системи реєстру для передачі іншому реєстроутримувачу. Вчиняє дії щодо підтвердження справжності підпису власників - фізичних осіб (уповноважених осіб) на передавальних розпорядженнях. Формує звіти та довідкову інформацію, що характеризує обіг цінних паперів. Організовує проведення загальних зборів акціонерів, веде облік нарахованих та виплачених доходів за іменними цінними паперами. Засвідчує довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів. Забезпечує зберігання документів, які є підставою для внесення змін до реєстру. Консультує з питань виготовлення сертифікатів цінних паперів та організації випусків цінних паперів.