Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Машиніст бульдозера 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста бульдозера (гірничі роботи) 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, технічні характеристики обслуговуваного обладнання, його двигунів, пристроїв, систему керування; встановлену сигналізацію під час роботи і руху; види гірничих робіт, здійснюваних бульдозерами; марки і норми витрат пальних і мастильних матеріалів; основні знання про проведення окремих гірничих і дорожніх робіт; властивості гірських порід; умови та можливості розроблення гірських порід і допустимі кути спускання і піднімання машини; правила складання відомостей на ремонт обладнання; системи змазування, живлення й охолодження двигунів внутрішнього згоряння; правила експлуатації бульдозера на різних гірничих роботах.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує бульдозером потужністю двигуна понад 73,6 до 147,2 кВт (100 до 200 к.с.) під час переміщення гірничої маси, ґрунту, палива та інших матеріалів; під час виконання планувальних робіт в кар'єрі, на відвалах, складах; під час зачищення пласта, брівки; під час розрівнювання породи, ґрунту; під час профілювання і підчищення відкочувальних колій; під час проведення розкривних робіт; під час пересування залізничних колій; під час підтягування гірничої маси у вибої до екскаваторів; під час вирівнювання підошви вибою, крутих схилів, уступів; під час навантажування, розвантажування і перевезення вантажів; під час розорювання відвалів, снігоочищення та очищення території; під час розпушування ґрунту; під час штабелювальних робіт. Оглядає і заправляє бульдозер пальними і мастильними матеріалами. Змащує деталі, які труться. Здійснює профілактичний ремонт і бере участь в інших видах ремонту. Складає відомість на ремонт бульдозера.