Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Гірник підземний 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією гірника підземного 2 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову транспортних засобів, пристроїв, застосовуваних під час навантажування і розвантажування важких деталей та обладнання; сорти, породи і розміри лісових матеріалів; способи і правила проведення та кріплення дренажів, водовідливних канав і колодязів у різних умовах; прийоми й правила такелажних робіт; призначення і будову перегородок різних типів; способи й прийоми гасіння вугілля, яке горить; правила проведення робіт під час горіння вугілля у гірничих виробках; схему дільничних і шахтових водовідливів; правила зарядження шпурів, свердловин, мінних камер; будову і розміщення водозбірників, зумпфів; графіки роботи клітей і скіпів; будову і призначення помостів, трапів, драбин, люків та інших обладнань гірничих виробок; способи виконання теслярських робіт у шахті; механічні властивості та сорти дерева різних порід; види і типи застосовуваного кріплення; слюсарні та монтажні роботи; основні знання про будову газорізальної апаратури.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Приймає біля стовбура, шурфа або свердловини кріпильні, вибухові, будівельні, мастильні матеріали, запасні частини та обладнання, проводить навантаження і розвантаження їх вручну або за допомогою такелажних механізмів і пристроїв у вагонетки, на площадки, в бадді, кліть; доставляє на гірничі виробки до місця призначення, з дільниці на дільницю, до стовбура (шурфа), видає із шахти. Проводить, кріпить, відновлює і чистить дренажні канави та колодязі вручну від породи і шламу, прибирає шлам, відкочує вантажні вагонетки. Обслуговує обладнання під час проведення дренажних робіт. Оглядає стан гірничих виробок, оббирає боки і покрівлі за допомогою перфоратора, відбійного молотка або вручну, проводить дрібний ремонт перфораторів і відбійних молотків. Очищає стрічкові та скребкові конвеєри, а також вагонетки під налиплої і спресованої маси з застосуванням пневмоінструменту. Бере участь у заміні рештаків і ланцюгів на конвеєрах, заміні барабанів, а також допомагає в ремонтуванні стрічкових конвеєрів. Допомагає машиністу електровоза в проведені маневрової роботи. Виконує роботи на підземних пристроях. Затягує боки і покрівлю виробок, міняє затяжку, забутовує пустоти поза кріпленням. Піддирає і зачищає боки виробки. Підготовляє вруб для перегородок. Будує всі види перегородок і їх ремонтує. Упорядковує і ремонтує кросинги, вентиляційні двері, вікна, замірювальні станції, дерев'яні щити, труби, заслони, помости, встановлює дверні коробки, навішує двері, встановлює стелажі. Виготовляє, встановлює, розбирає і ремонтує трапи, люки, драбини, помости, загорожі, перила, бункери в гірничих виробках з кутом нахилу до 45 градусів. Обшиває вентиляційні стовбури шахт. Заготовляє штанги, готує бетонну суміш, доставляє до місця роботи. В'яже арматуру, встановлює і цементує болти, гаки. Підбирає і заготовляє елементи кріплення та опалубки. Доставляє породу вагонетками до місця сухого закладання виробленого простору. Бурить шпури і підбурки вручну. Заготовляє і забиває пробки у пробурені шпури. Підбирає бури й коронки. Бере участь під керівництвом вибуховика в зарядженні свердловин, шпурів, мінних камер з доставкою підривних речовин до місця проведення підривних робіт. Очищає зумпфи, уловлювальні камери (під кліттю, скіпом), водозбірники від мулу, розсипаної гірничої маси, з навантаженням у вагонетки і вивантаженням з них. Розбиває великі шматки породи. Обслуговує водні заслони (перенесення, доставляння, установлення ємкості, заливання водою). Збирає, вантажить і вивантажує металолом у шахті. Здійснює роботи щодо запобігання і гасіння пожеж у шахтах: збирає, розбирає, переносить, укладає постави (стояки) труб, готує вруби для перегородок, бурить шпури, кріпить виробки, канави і колодязі різними видами кріплення; виймає вугілля і породу в зоні масиву, що горить. Виконує допоміжні роботи під час проходки і очисного виймання корисної копалини.