Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Гірник підземний 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи гірником підземним 2 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову транспортних засобів, устаткування, пристроїв, машин, електро- та пневмоінструментів, що застосовуються у ході роботи; гатунки, породи деревини і розміри лісових матеріалів; способи і правила проведення і кріплення дренажних, водовідливних канав і колодязів у різних умовах; прийоми та правила такелажних робіт; призначення і будову перемичок різних типів; схему дільничних і шахтних водовідливів: будову і розміщення водозбирачів, зумпфів; графіки роботи підйомних клітей та скіпів, будову і призначення помостів, трапів, драбин, люків та іншого обладнання гірничих виробок; способи виконання теслярських робіт у шахті; механічні властивості та гатунки дерев різних порід; види та типи, що застосовуються у роботі; роботи зі спорудження та ремонту кріплення; характеристику гірничих виробок різних типів; способи проходки горизонтальних, похилих та вертикальних виробок і стовбурів; особливості спорудження та ремонту обладнання ходових відділень гірничих виробок з кутом нахилу більше 45 град.; фізичні властивості гірничих порід; комунікаційні схеми трубопроводів; графіки організації робіт з армування шахтних стовбурів; розміри цебер, розтрубів, труб, що проходять через поміст; конструкцію постійної колії метрополітену; основи електротехніки та слюсарної справи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує приймання у шахтному стовбурі, шурфі або свердловині кріпильних, вибухових, будівельних, мастильних матеріалів, запасних частин та обладнання. Навантажує та розвантажує їх вручну або із застосуванням такелажних механізмів, пристроїв та навантажувальних машин у вагонетки, на площадки, у цебра, підйомні кліті та здійснює доставку гірничими виробками до місця призначення, з дільниці на дільницю, до шахтного стовбура (шурфу), видавання з шахти. Керує дренажними машинами під час проведення відновлювання дренажів, водовідливних канав і колодязів. Виконує кріплення, відбудову та чищення водовідливних, дренажних канав і колодязів вручну від породи та різних відходів матеріалів; прибирає шлам. Оглядає стан гірничих виробок, обирає боки і покрівлі із застосуванням перфоратора, відбійного молотка. Очищує вагонетки від налипання породи із застосуванням пневмоінструменту. Допомагає машиністу електровоза в проведенні маневрової роботи. Виконує роботи з підземного улаштування. Затягує боки та покрівлю виробки, замінює затяжки, забутовує порожнини поза кріпленням. Підготовляє вруб для перемичок. Виготовляє всі види перемичок і здійснює їх ремонт. Підбирає грунт і зачищає боки виробки. Улаштовує та ремонтує вентиляційні щити, вікна, замірювальні станції, дерев'яні щити, труби, заслони, помости, риштування. Виготовляє, встановлює, розбирає та ремонтує трапи, люки, драбини, риштування, захисні засоби, поручні, бункери у гірничих виробках з кутом нахилу до 45 град. Обшиває вентиляційні стовбури шахт. Заготовляє штанги, бетонну суміш, розчин та доставляє до місця роботи. Проводить набризкування бетону торкрет-апаратом, ущільнює бетон електровібратором. Підбирає та заготовляє елементи кріплення та опалубку. Доставляє породу вагонетками до місця сухого закладання виробленого простору. Випускає гірничу породу з рудоскатів з перепуском її через грохот до бункеру або рудоспуску, розбиває негабарити, нарощує рудоспуск. Виконує буріння шпурів та підбурків вручну. Заготовляє та забиває чопи у пробурені шпури. Підбирає бури і коронки. Бере участь під керівництвом підривника в зарядженні свердловин, шпурів, мінних камер з доставленням вибухових речовин до місця проведення вибухових робіт. Очищає зумпфи, уловлювальні камери (під підйомною кліттю, скіпом), водозбирачі від мулу, розсипану гірничу масу з навантаженням до вагонеток і розвантаженням з них. Розробляє породу виробок відбійним молотком. Розбиває великі шматки породи. Нарощує та укорочує трубопроводи. Приводить місце роботи у безпечний стан до початку роботи і протягом всієї зміни. Виконує кріпильні та монтажно-демонтажні роботи поза очисним простором. Виконує роботу на підвісному помості під час проходки або заглиблення вертикальних шахтних стовбурів: пропускання цебер, матеріалів, обладнання через розтруби підвісного помосту; пропускання поставів труб через ляди помосту під час підйому помосту або поставів труб.