Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник оксимування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника оксимування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу оксимування; правила регулювання процесу; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; технологічні властивості гідроксиламінсульфату, циклогексанону, аміаку, циклогексаноноксиму; правила відбору проб і методику проведення аналізів; фізико-хімічні основи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес оксимування. Розділяє реакційну суміш на циклогексаноноксим та розчин сульфату амонію. Провадить екстрагування циклогесаноноксиму циклогексаноном з розчину сульфату амонію. Передає осушений циклогексаноноксим та сульфат амонію на подальше перероблення. Контролює та регулює витрати циклогексанону та гідроксиламінсульфату, температуру реакційної маси, концентрацію розчинів, pH-середовище, рівні за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів, які провадяться. Відбирає проби та провадить аналізи. Обслуговує оксиматори, осушник, екстрактор, відстійники, контрольно-вимірювальні прилади та комунікації. Виконує простий ремонт устаткування. Веде записи процесу у виробничому журналі.