Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник оксимування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника оксимування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу оксимування; правила регулювання процесу; кінематичні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматики; методику проведення аналізів та розрахунків; технічні вимоги до циклогексаноксиму; фізико-хімічні основи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес оксимування та координує роботу апаратників нижчої кваліфікації. Контролює та регулює показники режиму процесу оксимування, вихід та якість напівпродуктів за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та результатами аналізів, які провадяться. Переходить у разі потреби з автоматичного керування на ручне та навпаки. Виконує розрахунки співвідношення компонентів (гідроксиламінсульфату та циклогексанону) за допомогою хімічних рівнянь. Стежить за станом устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики, арматури та комунікацій. Обслуговує окремі апарати або механізми стадії оксимування. Виявляє недоліки у роботі устаткування та бере участь в їх усуненні.