Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Горновий феросплавних печей 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією горнового феросплавних печей 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та правила технічної експлуатації печей різних типів; фізико-хімічні властивості сировини та матеріалів, що використовуються в процесі виробництва металу, правила ремонту устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Випускає метал та шлак з печей потужністю до 16,5 МВ·А та з печей потужністю до 9,0 МВ·А, що виплавляють силікокальцій і 90-відсотковий феросиліцій, в ковш або шлаківні. Випускає метал та шлак з печей потужністю 16,5 МВ·А і більше, печей потужністю 9,0 МВ·А і більше, що виплавляють силікокальцій, і 90-відсотковий феросиліцій, в ковш або шлаківні під керівництвом горнового вищої кваліфікації. Керує підготовкою виливниць, шлаківень і ковшів до випуску металу та шлаку з печі, до розливання металу з ковшів в піддони, грануляцією металу і шлаку. Обслуговує горн печі. Контролює правильне взяття проб, маркування плавок та зважування готової продукції під час здавання відділу технічного контролю. Забезпечує нормальний стан пропалювального пристрою льотки, системи охолодження екранізуючого пристрою та вентиляторів.