Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Провідний спеціаліст з монтажу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією монтажера I категорії - не менше 2 років, досконале володіння мистецтвом монтажу, творча індивідуальність, досвід роботи в складних по характеру монтажу фільмах, не менше 3 повнометражних художніх чи науково-просвітницьких фільмів, або 4 короткометражних науково-пізнавальних, анімаційних чи хронікально-документальних фільмів, або 4 кіножурналів з відмінною оцінкою роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи кінодраматургії і кінорежисури; історію національної та світової кінематографії; організацію і технологію монтажу кінофільмів; основи музичної культури; технологію кінозйомок; технологію звукозапису і обробки кіноматеріалів по фільмах усіх систем кінематографа, включаючи варіоскопічну і поліекранну організацію роботи знімальної групи; організацію роботи монтажної бригади; технічні норми та інструкції, необхідні при проведенні монтажно-тонувальних робіт; основні типи монтажного обладнання; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує і безпосередньо здійснює процес монтажу кінофільму. Забезпечує художню і технічну якість монтажу. Дотримується чинних технічних нормативів, а також строків, передбачених календарно-постановницьким планом для проведення монтажно-тонувальних робіт. Веде монтаж фільму по робочих (позитивних) плівках у відповідності з режисерським сценарієм і вказівками кінорежисера-постановника паралельно зі зйомками і, по закінченню їх - в монтажно-тонувальному періоді. Відбирає спільно з головним кінооператором фільмотечний матеріал, а із звукооператором - фонотечний матеріал до фільму. Керує бригадою монтажників(ць), прикріплених до картини. Забезпечує виконання планових завдань, економну витрату матеріалів. Встановлює у відповідності до плану виробничі завдання окремим монтажницям. Здійснює керівництво роботами із систематизації і зберігання відзнятого позитива зображення і всіх записаних фонограм. Бере участь у відборі дублів. Забезпечує по ходу монтажу оперативну готовність кожного фрагменту і кожної зрізки матеріалу. Звіряє весь матеріал, що надійшов до монтажного цеху, з монтажними картками і підготовлює матеріал до перегляду його кінорежисером-постановником. Перевіряє весь матеріал, що надійшов до монтажного цеху, і виявляє дефекти окремих дублів. Вживає заходів для поліпшення художньо-технічної якості картини. Забезпечує закінчення чорнового монтажу всього фільму водночас із закінченням знімального періоду. Інформує кінорежисера-постановника і директора знімальної групи про всі випадки суттєвого відхилення метражу змонтованих епізодів від метражу, затвердженого у режисерському сценарії. Стежить в процесі монтажу робочого позитива за розробкою негатива і підготовкою його до монтажу. Погоджує з композитором метраж змонтованих епізодів, що йдуть під музичний супровід, і дає точну розмітку для синхронізації музичних акцентів. Здійснює монтаж всіх звукових плівок (музики, реплік і шумів), залучаючи до цієї роботи звукооператора. Перевіряє остаточний монтаж фільму під керівництвом кінорежисера-постановника до переведення картини на дві плівки, чистоту обробки всіх елементів монтажу, уточнює метраж частин і підготовлює картину до перезапису. Здає в роботу всі кадри, що вимагають лабораторно-трюкової обробки (напливи, шторки, витиснення), в строки, що забезпечують їх своєчасне виготовлення, і перевіряє на екрані чистоту і ретельність їх виконання. Здає після прийняття картини на двох плівках робочий позитив до негативної монтажної для монтажу негатива.