Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Провідний музичний оформлювач", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією музичного оформлювача I категорії - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: нормативні документи, що визначають напрями розвитку музичної культури і кінематографії, літератури і мистецтв; виразні можливості музики; теорію та практику мистецтва композиції; звукові властивості музичних інструментів; історію музичного мистецтва; історію національної і світової кінематографії; новітні досягнення в галузі музичного мистецтва і кіно; основні технологічні процеси виробництва і озвучення фільму; принципи взаємного художнього зв'язку зображення; основи звукооператорської професії; технологічне обладнання і правила його експлуатації; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює музичне оформлення фільму у відповідності із загальним художнім задумом. Розроблює спільно з кінорежисером, а при написанні оригінальної музики - із композитором характер музичного оформлення майбутнього фільму. Бере участь у затвердженні готової оригінальної музики. Проводить підбір і компіляцію необхідного для фільму матеріалу. Створює та обробляє музичні фактури, робить викопіювання музичного матеріалу. Бере участь у запису музичного матеріалу з оркестром. Монтує музичні фонограми. Проводить підготовку всього музичного матеріалу для звукозапису у встановлені строки і забезпечує його художню якість. Бере участь в остаточному озвученні і здачі фільму.