Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво консервів
Інструкція для посади "Апаратник сульфітації овочів та фруктів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 9. Виробництво консервів", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України N 277 від 30.12.2000 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника сульфітації овочів та фруктів 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову обслуговуваного безперервно діючого устаткування; норми доз сірчистого ангідриду для різної сировини і напівфабрикатів; правила приготування розчинів і поводження з балонами зі зрідженим газом; правила користування протигазом; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес сульфітації овочів і фруктів на безперервнодіючому устаткуванні. Стежить за надходженням у сульфітатор сировини та її охолодженням, надходженням і процесом насичення продукції сірчистим ангідридом, контролює ці процеси. Наповнює місткості сульфітованою продукцією. Регулює роботу автоматичного безперервнодіючого сульфітатора. Обслуговує балони зі зрідженим газом. Робить прості аналізи щодо вмісту газу в розчині. Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.