Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Начальник лабораторії хіміко-радіометричної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи у сфері радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами; технічні характеристики, конструктивні особливості технічних засобів, що використовуються для проведення радіометричних досліджень та хімічного аналізу на вміст у пробах радіоактивних та небезпечних хімічних речовин, методику їх градуювання, еталонування, контролю їх чутливості; властивості радіоактивних та небезпечних хімічних речовин та методики проведення радіометричних досліджень і хімічного аналізу; методи проведення розрахунків, статистичної обробки та інтерпретації результатів; порядок обліку і складання звітності з радіаційної безпеки; застосування програмного забезпечення персональних комп'ютерів в обсягах, необхідних для виконання своїх функціональних обов'язків.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво лабораторією. Планує та організує виконання завдань, покладених на лабораторію. Забезпечує дотримання правильності методів випробування засобів радіаційного та хімічного захисту, здійснення радіометричних досліджень та хімічного аналізу на вміст у продуктах харчування, ґрунті та воді радіоактивних і небезпечних хімічних речовин. Визначає планові та поточні завдання працівникам лабораторії та контролює їх виконання. Забезпечує дотримання працівниками лабораторії заходів безпеки під час роботи з радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами. Організує метрологічну повірку вимірювальних приладів лабораторії. Вивчає та впроваджує сучасні методи лабораторних досліджень.