Інструкція для посади "Начальник лабораторії хіміко-радіометричної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник лабораторії хіміко-радіометричної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи у сфері радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості технічних засобів, що використовуються для проведення радіометричних досліджень та хімічного аналізу на вміст у пробах радіоактивних та небезпечних хімічних речовин, методику їх градуювання, еталонування, контролю їх чутливості;
      - властивості радіоактивних та небезпечних хімічних речовин та методики проведення радіометричних досліджень і хімічного аналізу;
      - методи проведення розрахунків, статистичної обробки та інтерпретації результатів;
      - порядок обліку і складання звітності з радіаційної безпеки;
      - застосування програмного забезпечення персональних комп'ютерів в обсягах, необхідних для виконання своїх функціональних обов'язків.

1.4. Начальник лабораторії хіміко-радіометричної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник лабораторії хіміко-радіометричної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник лабораторії хіміко-радіометричної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник лабораторії хіміко-радіометричної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво лабораторією.

2.2. Планує та організує виконання завдань, покладених на лабораторію.

2.3. Забезпечує дотримання правильності методів випробування засобів радіаційного та хімічного захисту, здійснення радіометричних досліджень та хімічного аналізу на вміст у продуктах харчування, ґрунті та воді радіоактивних і небезпечних хімічних речовин.

2.4. Визначає планові та поточні завдання працівникам лабораторії та контролює їх виконання.

2.5. Забезпечує дотримання працівниками лабораторії заходів безпеки під час роботи з радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами.

2.6. Організує метрологічну повірку вимірювальних приладів лабораторії.

2.7. Вивчає та впроваджує сучасні методи лабораторних досліджень.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник лабораторії хіміко-радіометричної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник лабораторії хіміко-радіометричної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник лабораторії хіміко-радіометричної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник лабораторії хіміко-радіометричної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник лабораторії хіміко-радіометричної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник лабораторії хіміко-радіометричної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник лабораторії хіміко-радіометричної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник лабораторії хіміко-радіометричної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник лабораторії хіміко-радіометричної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник лабораторії хіміко-радіометричної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник лабораторії хіміко-радіометричної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник лабораторії хіміко-радіометричної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник лабораторії хіміко-радіометричної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник лабораторії хіміко-радіометричної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник лабораторії хіміко-радіометричної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник лабораторії хіміко-радіометричної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.