Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Начальник окремого поста оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту - не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту. Особисті вимоги. Придатність за станом здоров'я та результатами випробувального терміну до роботи з використанням індивідуальних засобів захисту.

Знає та застосовує у діяльності: основні положення законодавства України з питань цивільного захисту; накази, статути та інші нормативні та керівні документи, що регламентують питання організації роботи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, експлуатації спеціальної техніки; державні будівельні норми у частині, стосовній вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення; правила з питань цивільного захисту; нормативно-правові документи, що регламентують умови проходження служби в оперативно-рятувальних підрозділах; порядок організації гарнізонної та караульної служби; документацію оперативно-рятувальної служби та порядок її ведення; порядок організації робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій на промислових об'єктах і в населених пунктах; методику складання та порядок використання планів і карток ліквідації надзвичайних ситуацій; дислокацію сил та засобів оперативно-рятувальної служби гарнізону та регіону, порядок їх залучення до ліквідації пожеж, наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха; дислокацію сил та засобів підрозділів відомчої, сільської (місцевої) оперативно-рятувальної служби на території району виїзду підрозділу, порядок їх залучення до ліквідації пожеж, наслідків аварій та інш.; правила та норми з охорони праці, організацію та порядок проведення всіх видів підготовки особового складу окремого поста оперативно-рятувальної служби, наставництва молодих працівників підрозділу; методику перевірки працездатності систем протипожежної автоматики, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання; будову, тактико-технічні характеристики, правила експлуатації та порядок обслуговування основної, спеціальної та комп'ютерної техніки і технічного обладнання; організацію діяльності газодимозахисної служби; будову, тактико-технічні характеристики, принципи роботи та обслуговування засобів захисту органів дихання і зору; порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію і місця зосередження техніки та особового складу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує дії особового складу поста за сигналами про надзвичайну ситуацію та керує його діями під час ліквідації надзвичайних ситуацій, проведення оперативно-рятувальних робіт з використанням спеціальної техніки та устатковання. Підтримує взаємодію з іншими службами під час ліквідації пожеж, аварій та стихійного лиха. Забезпечує підтримання постійної готовності окремого поста до дій за призначенням, виконання планових заходів і розпорядку дня. Організовує та перевіряє несення караульної служби особовим складом окремого поста, утримання та обслуговування спеціальної техніки. Складає плани та картки ліквідації надзвичайних ситуацій. Здійснює контроль за експлуатацією, технічним станом і випробуванням аварійно-рятувальної техніки та оснащення, засобів зв'язку, закріплених за підрозділом. Виконує роботи з технічного обслуговування спеціальних автомобілів та засобів зв'язку оперативно-рятувальної служби, користування апаратами захисту органів дихання і зору. Виконує нормативи зі спеціальної фізичної підготовки. Розробляє та веде оперативно-службову та облікову документацію щодо несення служби, здійснення підготовки та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, готує звітні матеріали з цих питань. Організовує розроблення, коригування та відпрацювання оперативних документів. Аналізує стан службової підготовки підрозділу щодо ліквідації надзвичайних ситуацій, планує заходи щодо її поліпшення. Організовує та здійснює службову підготовку та перепідготовку, контролює проходження стажування. Сприяє підвищенню кваліфікації особового складу підрозділу. Складає навчально-методичні документи з проведення тактичних занять. Організовує забезпечення особового складу спеціальним одягом та спорядженням. Організовує надання першої медичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях. Забезпечує контроль за дотриманням особовим складом вимог безпеки праці у надзвичайних ситуаціях, під час навчань, занять та інших робіт. Проводить виховну роботу серед особового складу окремого поста.