Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня в аварійно-рятувальній службі - не менше 3 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: закони, укази, постанови, розпорядження, інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність аварійно-рятувальної служби; законодавство з охорони праці та соціального страхування; технічні засоби, тактику та організацію робіт з рятування людей, ліквідації аварій, надзвичайних ситуацій та їх профілактики; методику розроблення та погодження планів ліквідації аварій на об'єктах і територіях, що обслуговуються службою; технологію ведення аварійно-рятувальних робіт, технічні засоби, що використовуються, ступінь аварійної небезпеки, рівень готовності своєї служби до рятування людей та ліквідації аварій; досягнення науки і техніки, які можна використовувати під час проведення аварійно-рятувальних робіт; досвід ліквідації особливо складних аварій на різних об'єктах; перспективи технічного, економічного та соціального розвитку аварійно-рятувальних служб; методи господарювання та основи трудового законодавства; економіку, організацію виробництва, праці та управління; правила та норми з охорони праці, промислової санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво підпорядкованою службою. Забезпечує виконання покладених на службу завдань щодо цивільного захисту населення від надзвичайних ситуацій. Здійснює розроблення на основі наукових прогнозів і соціальних програм перспективних планів розвитку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Організовує розроблення дислокації оперативних підрозділів, регулює їх діяльність та ефективну взаємодію в режимі цілодобової готовності до рятування людей та ліквідації аварій. Забезпечує виконання завдань, які випливають із функцій єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Здійснює роботу з формування необхідних резервів та засобів для проведення аварійно-рятувальних робіт на об'єктах і територіях. Бере участь у розробленні оперативних планів ліквідації аварій та наслідків надзвичайних ситуацій. Організовує групи оперативно-технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт. Керує аварійно-рятувальними роботами під час ліквідації складних аварій та наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Організовує та проводить з командирами оперативних підрозділів заняття зі спеціальної підготовки. Здійснює аналіз аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних, аварійно-відновлювальних робіт, які були виконані під час ліквідації особливо складних аварій та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; навчання з тактико-технічної підготовки та інспекторські перевірки у підрозділах. Керує підготовкою та підвищенням кваліфікації всього особового складу. Організовує проведення аналізу аварій та готовності суб'єктів господарської діяльності до виконання аварійно-рятувальних робіт, а також розробляє заходи щодо посилення протиаварійного захисту і разом з підприємствами (установами, організаціями тощо) забезпечує їх виконання. Сприяє створенню належних соціально-побутових умов для особового складу та збереженню його здоров'я. Затверджує усім структурним підрозділам служби плани фінансування, кошторис на утримання, структуру та штатний розпис. Забезпечує рішення питань щодо придбання та реалізації основних фондів. Контролює укладання договорів з підприємствами на обслуговування їх аварійно-рятувальними підрозділами (формуваннями). Вирішує питання у межах наданих йому прав, в окремих випадках доручає виконання виробничогосподарських функцій іншим особам командно-керівного складу. Забезпечує дотримання працівниками законодавства. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян, дає на них відповіді. Забезпечує ведення встановленої документації, готує згідно з установленим порядком звітність.