Категорія - Професіонали |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Інженер-радіофізик", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний інженер-радіофізик. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера I категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер-радіофізик I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера II категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер-радіофізик II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера-радіофізика - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер-радіофізик. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи у сфері поводження з джерелами іонізуючого випромінювання; перспективи розвитку галузі та підприємства; технології, що прийняті на виробництві, принципи роботи устатковання, що використовується; закони загальної та ядерної фізики, основи вимірювання ядерно-фізичних величин, методики проведення радіаційного контролю, технологічні процеси і методи розрахунку біологічного захисту, потужності поглинаючої, еквівалентної та ефективної дози від джерел довільної форми.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить роботи з розрахунку біологічного захисту, дозових навантажень на персонал. Виконує обробку результатів вимірювань і аналізів отриманих з дозиметрії, радіометрії і спектрометрії. Проводить комплексний аналіз даних радіаційного контролю, складає звітну та іншу необхідну документацію служби радіаційної безпеки та охорони навколишнього середовища, розробляє інструктивно-методичну документацію з радіаційного контролю технологічних процесів при поводженні з радіоактивними відходами і радіоекологічному моніторингу навколишнього природного середовища. Розробляє технічні завдання і технічні рішення щодо технології поводження з радіоактивними відходами і радіаційному контролю. Бере участь в освоєнні і впровадженні в практику нової техніки і методики з дозиметрії, радіометрії та спектрометрії, а також, в роботах з радіаційного контролю в рамках основної діяльності служби радіаційної безпеки і охорони навколишнього середовища, виконанні робіт за господарчими договорами, ліквідації радіаційних аварій. Дотримується вимог законів і нормативних документів в області поводження з радіоактивними відходами і радіаційної безпеки. Додержується вимог інструкцій з радіаційної безпеки, правил з охорони праці, промислової санітарії та пожежної безпеки.