Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник фільтрації 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника фільтрації 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва продукту; технологічний режим та правила регулювання процесу; фізико-хімічні властивості сировини; вимоги до сировини та готової продукції; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес фільтрації на устаткуванні періодичної дії під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Контролює та регулює параметри технологічного процесу: тиск, вадсуум, температуру та концентрацію суспензії, яка надходить, чистоту відфільтрованої рідини, подання суспензії, промивної води за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та за результати аналізів. Обслуговує фільтри різних конструкцій, вакуумні та продувальні машини, сепаратори, відстійники, комунікації, збірники та інше устаткування. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту. Керує апаратниками нижчої кваліфікації за їх наявністю.

Приклади робіт
Фільтрація антрацену. Фільтрація емалей на одновалкових машинах.