Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник сублімації 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника сублімації 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури, комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні і технологічні властивості сировини, напівпродуктів та готового продукту; вимоги до сировини та готової продукції; фізико-хімічні основи, суть та параметри технологічного процесу; правила регулювання процесу; правила відбору проб і методику виконання аналізів; методику розрахунку сировини та виходу продукції; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес сублімації з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації у виробництві особливо чистого селену та хлористого алюмінію. Розраховує і дозує сировину. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Заміряє витрати сировини та вихід продукту, оцінює їх якість за результатами аналізів. Керує процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх.