Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник сублімації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника сублімації 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури, комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні і технологічні властивості сировини, напівпродуктів та готового продукту; вимоги до сировини та готової продукції; фізико-хімічні основи, суть та параметри технологічного процесу; правила регулювання процесу; правила відбору проб і методику проведення аналізів; методику розрахунку сировини та виходу продукції; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес сублімації з одночасним виконанням контрольних аналізів, розрахунки потрібної сировини та виходу продукції та керує апаратниками нижчої кваліфікації або веде процес сублімації фосфору в електропечах, аспірину, саліцилової кислоти, каломелі, сулеми, йоду, фталевого ангідриду, нафталіну. Контролює та регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Провадить аналізи.