Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в авіаційній галузі для бакалавра не менше 5 років, для спеціаліста не менше 3 років. Наявність свідоцтва (сертифіката) та допуску на право здійснювати професійну діяльність.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, постанови Кабінету Міністрів України, Повітряний кодекс України, керівні документи Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної авіаційної адміністрації, міжнародних спеціалізованих організацій у сфері цивільної авіації (ICAO, JAA, EASA), які регламентують діяльність цивільної авіації; чинні правила, вимоги, настанови, стандарти тощо, що пов'язані з льотною експлуатацією та стосуються безпеки польотів, розслідування авіаційних аварій та здійснення запобіжних заходів, льотної експлуатації, технічного обслуговування повітряних суден, аеронавігаційного обслуговування, розробки та виробництва авіаційної техніки, аеропортової діяльності, пошукового та аварійно-рятувального забезпечення польотів, організації перевезень; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо системи державного нагляду; основи трудового законодавства; іноземну мову в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп'ютері; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у забезпеченні державного авіаційного нагляду льотної експлуатації на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери цивільної авіації України (суб'єкти авіаційної діяльності), незалежно від форм власності. Здійснює контроль за дотриманням суб'єктами авіаційної діяльності чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій та інших документів нормативного характеру, що стосуються льотної експлуатації. Інспектує авіапідприємства, авіакомпанії, навчальні заклади, льотні підрозділи авіаційних підприємств та інші суб'єкти авіаційної діяльності, у тому числі іноземні, на території України з питань, що пов'язані зі сферами льотної експлуатації; організації льотної діяльності, забезпечення безпеки польотів, рівня освітньо-кваліфікаційної та професійної придатності льотного персоналу. Встановлює достатність відповідних заходів, людських та матеріальних ресурсів, спрямованих на забезпечення дотримання норм і правил, пов'язаних із льотною експлуатацією повітряних суден, авіаційною безпекою, організацією використання повітряного простору та обслуговування повітряного руху, експлуатацією аеродрому та аеропортового наземного забезпечення. Контролює рівень підготовки льотного, диспетчерського, інженерно-технічного та іншого відповідного персоналу з питань льотної експлуатації повітряних суден. Контролює стан ведення документації, що стосується авіаційного персоналу, авіаційної техніки, стану авіаційної безпеки, допуску повітряних суден до льотної експлуатації. За результатами інспекторських перевірок оформлює звітну документацію, вносить відповідну інформацію до банку даних, стежить за його своєчасним оновленням та поповненням. Бере участь у підготовці пропозиції щодо усунення виявлених у ході перевірки недоліків в організації льотної експлуатації повітряних суден на авіаційному підприємстві та контролює їх виконання.