Інструкція для посади "Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в авіаційній галузі для бакалавра не менше 5 років, для спеціаліста не менше 3 років. Наявність свідоцтва (сертифіката) та допуску на право здійснювати професійну діяльність. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, постанови Кабінету Міністрів України, Повітряний кодекс України, керівні документи Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної авіаційної адміністрації, міжнародних спеціалізованих організацій у сфері цивільної авіації (ICAO, JAA, EASA), які регламентують діяльність цивільної авіації;
      - чинні правила, вимоги, настанови, стандарти тощо, що пов'язані з льотною експлуатацією та стосуються безпеки польотів, розслідування авіаційних аварій та здійснення запобіжних заходів, льотної експлуатації, технічного обслуговування повітряних суден, аеронавігаційного обслуговування, розробки та виробництва авіаційної техніки, аеропортової діяльності, пошукового та аварійно-рятувального забезпечення польотів, організації перевезень;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо системи державного нагляду;
      - основи трудового законодавства;
      - іноземну мову в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків;
      - відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп'ютері;
      - норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

1.4. Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у забезпеченні державного авіаційного нагляду льотної експлуатації на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери цивільної авіації України (суб'єкти авіаційної діяльності), незалежно від форм власності.

2.2. Здійснює контроль за дотриманням суб'єктами авіаційної діяльності чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій та інших документів нормативного характеру, що стосуються льотної експлуатації.

2.3. Інспектує авіапідприємства, авіакомпанії, навчальні заклади, льотні підрозділи авіаційних підприємств та інші суб'єкти авіаційної діяльності, у тому числі іноземні, на території України з питань, що пов'язані зі сферами льотної експлуатації; організації льотної діяльності, забезпечення безпеки польотів, рівня освітньо-кваліфікаційної та професійної придатності льотного персоналу.

2.4. Встановлює достатність відповідних заходів, людських та матеріальних ресурсів, спрямованих на забезпечення дотримання норм і правил, пов'язаних із льотною експлуатацією повітряних суден, авіаційною безпекою, організацією використання повітряного простору та обслуговування повітряного руху, експлуатацією аеродрому та аеропортового наземного забезпечення.

2.5. Контролює рівень підготовки льотного, диспетчерського, інженерно-технічного та іншого відповідного персоналу з питань льотної експлуатації повітряних суден.

2.6. Контролює стан ведення документації, що стосується авіаційного персоналу, авіаційної техніки, стану авіаційної безпеки, допуску повітряних суден до льотної експлуатації.

2.7. За результатами інспекторських перевірок оформлює звітну документацію, вносить відповідну інформацію до банку даних, стежить за його своєчасним оновленням та поповненням.

2.8. Бере участь у підготовці пропозиції щодо усунення виявлених у ході перевірки недоліків в організації льотної експлуатації повітряних суден на авіаційному підприємстві та контролює їх виконання.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.