Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник очисних споруд", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні та нормативні матеріали щодо водопровідно-каналізаційного господарства; технологію очищення промислових і побутових стічних вод; технічні характеристики та конструктивні особливості споруд очисної станції каналізації; режими роботи устаткування, правила його експлуатації; перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі та підприємства; порядок розроблення та затвердження планів виробничо-господарської діяльності; методи господарювання й управління підприємством; порядок укладання та виконання договорів; досягнення вітчизняної науки і техніки в галузі каналізаційного господарства; досвід передових підприємств; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; законодавчі акти щодо охорони навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує згідно з чинним законодавством роботою очисної каналізаційної станції, забезпечуючи безперебійне надійне очищення побутових і промислових стічних вод до визначених відповідними нормативами кондицій. Організовує роботу та ефективну взаємодію технологічних цехів і технічних служб станції. Направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку й удосконалення технології очистки стоків, її відповідності найкращим світовим стандартам. Організовує виробничо-господарську діяльність на основі застосування методів наукового планування, нормативів матеріальних, фінансових та трудових витрат, економного витрачання усіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами. Здійснює заходи щодо соціального розвитку колективу підприємства. Забезпечує розроблення, укладання та виконання договорів. Здійснює роботу для зміцнення трудової та виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Розв'язує всі питання у межах наданих йому прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступнику начальника, керівникам виробничих підрозділів. Забезпечує додержання правил охорони праці, контроль за впровадженням заходів щодо охорони праці. Контролює ведення обліку та звітності. Виступає від імені підприємства, репрезентує його у всіх установах та організаціях. Розпоряджається згідно із законом майном і коштами підприємства. Забезпечує додержання законності в діяльності підприємства та активне використання правових засобів для вдосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни.