Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник партії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, положення, інструкції та інші керівні матеріали стосовно технічної експлуатації флоту; методики проведення усіх видів теплотехнічних випробувань суднових енергетичних установок і передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у цій галузі; правила технічної експлуатації головних і допоміжних суднових енергетичних установок, систем і механізмів; прилади теплотехнічного контролю, принципи автоматичного регулювання і прилади автоматики; основи економіки, організацію виробництва, праці та управління; правила охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує проведення паспортних, контрольних і спеціальних випробувань суднових енергетичних установок. Здійснює розроблення і впровадження заходів, що підвищують якість експлуатації суднових енергетичних установок, скорочують витрати паливно-мастильних матеріалів, збільшують провізну спроможність флоту. Бере участь у розробленні і перегляді норм витрат палива і мастил, режимів роботи, заданої потужності і технічної швидкості суден. Узагальнює і розповсюджує передові вітчизняні та зарубіжні досвіди екіпажів суден щодо збільшення ресурсів суднових енергетичних установок, упровадження нових теплотехнічних приладів, поліпшення паливовикористання. Організовує контроль правильності ведення і збереження суднової технічної документації. Організовує підвищення кваліфікації співробітників теплопартії, проводить консультації з питань теплотехнічного контролю силами суднових команд і експлуатації суднових енергетичних установок. Проводить виховну роботу в колективі. Контролює виконання трудової і виробничої дисципліни, правил охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.