Категорія - Фахівці |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Інспектор з організації захисту секретної інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра або молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби та діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток сфери захисту секретної інформації; практику застосування законодавства з питань сфери діяльності; інструкцію з діловодства; основи державного управління та права; види та форми звітності; правила службового етикету; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення; правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює роботу, пов’язану з веденням секретного діловодства сфери безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку і Національної системи конфіденційного зв’язку, згідно з чинним законодавством та установленим регламентом. Забезпечує своєчасне оброблення отриманої та надісланої кореспонденції в органі Держспецзв’язку, її доставляння за призначенням. Виконує роботу, яка полягає у прийманні, оформленні та веденні обліку секретних документів й інших носіїв секретної інформації. Здійснює у межах своєї компетенції систематичний контроль за термінами виконання секретних документів та їх правильним оформленням. Готує для подання на доповідь керівництву вхідну секретну інформацію та видає її виконавцям згідно з розпорядженням керівника. Контролює доступ виконавців до секретних документів та матеріалів згідно з чинною системою допуску. Здійснює перевірку наявності секретних документів та матеріалів згідно з чинним законодавством та нормативними документами Держспецзв’язку. Забезпечує друкування і тиражування секретних документів та оформляє витяги з них. Проводить інструктажі особового складу Держспецзв’язку щодо захисту секретної інформації та виконання вимог порядку здійснення секретного діловодства. Бере участь у знищенні секретної інформації згідно із прийнятим порядком. Постійно працює над підвищенням своєї підготовки та кваліфікації.

Спеціалізація
Має право: перевіряти в органі Держспецзв’язку дотримання режиму секретності з питань, що належать до його компетенції; отримувати згідно з установленим порядком інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції.