Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник-екстракторник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-екстракторника 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес і режим екстракції олії з різних видів олійної сировини і правила його регулювання; фізико-хімічні і технологічні властивості матеріалу, що екстрагується; будову і правила експлуатації основного і допоміжного устаткування екстракційного цеху; засоби автоматизації, схеми комунікацій; призначення і принцип дії контрольно-вимірювальних приладів; методи контролю якості продукції; державні стандарти на сировину і готову продукцію; властивості розчинників.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання жирної і ефірної олії методом екстракції в апаратах безперервної і періодичної дії різних систем за допомогою різних розчинників. Контролює роботу устаткування і параметри технологічного процесу екстракції за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами лабораторних аналізів та органолептично. Регулює процес екстракції відповідно до технологічного регламенту. Координує роботу екстракційного та підготовчого відділень (цехів).