Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник-екстракторник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-екстракторника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес екстракції жироолійної, ефіроолійної сировини, розчинної кави, добування абсолютних олій з конкретів; схему розташування устаткування і комунікацій; будову, методи регулювання роботи устаткування, прийоми усунення несправностей в його роботі; види, призначення і принцип дії контрольно-вимірювальних приладів; способи регенерації розчинників, обробки активованого вугілля; норми витрат сировини, розчинників; вимоги до якості готової продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде окремі операції або комплекс операцій з екстракції олії на апаратах безперервної та періодичної дії різних систем із жироолійної, ефіроолійної сировини, процес одержання абсолютних олій ("абсолют") з конкретів. Веде процес екстракції кави на екстракційних апаратах. Визначає закінчення процесу екстракції. Регулює параметри технологічних режимів. Контролює роботу витратомірів. Обслуговує основне і допоміжне технологічне устаткування. Контролює якість готової продукції і напівфабрикатів.