Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Майстер водолазних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією водолазного фахівця: для спеціаліста - не менше 4 років, бакалавра - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи з питань організації й технології проведення водолазних робіт; будову та технічну експлуатацію водолазних станцій, водолазних ботів, водолазного спорядження та устаткування; водолазну справу; нормативні акти, правила, положення та інші інструктивні документи з організації праці під час виконання водолазних, аварійно-рятувальних та підводних робіт, на компресорне і водолазне обладнання, що застосовується під час виконання водолазних робіт; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту під час виконання водолазних робіт; медичні норми та показання з безпечних умов праці водолазних спеціалістів; основи економіки; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує виконання підводних водолазних робіт. Здійснює керівництво та надає практичну допомогу водолазним спеціалістам груп експедиційного загону з організації водолазної служби. Контролює підготовленість водолазних спеціалістів груп суден із питань водолазної справи. Розробляє заходи щодо поліпшення організації виконання водолазних робіт. Веде облік персоналу водолазів, контролює його правильне використання та завантаження. Бере участь у медичних комісіях з повторного огляду водолазів, у складанні планів та проектів аварійно-рятувальних, суднопідіймальних та підводно-технічних робіт, випробуванні та впровадженні засобів нової техніки, розгляданні нормативно-технічної документації з водолазної справи. Розподіляє водолазне спорядження та устаткування, контролює правильність його використання та зберігання. Контролює своєчасні дефектації водолазного спорядження, виконання вимог нормативної технічної документації. Перевіряє ступінь готовності водолазних станцій, ботів та рятувальних суден до виконання підводних аварійних робіт, надання допомоги водолазам, що потерпають від лиха під водою. Розробляє плани організації водолазних робіт у разі аварійно-рятувальних операцій. Бере участь в аварійно-рятувальних операціях, керує роботою водолазів під водою.