Інструкція для посади "Майстер водолазних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер водолазних робіт" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією водолазного фахівця: для спеціаліста - не менше 4 років, бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи з питань організації й технології проведення водолазних робіт;
      - будову та технічну експлуатацію водолазних станцій, водолазних ботів, водолазного спорядження та устаткування;
      - водолазну справу;
      - нормативні акти, правила, положення та інші інструктивні документи з організації праці під час виконання водолазних, аварійно-рятувальних та підводних робіт, на компресорне і водолазне обладнання, що застосовується під час виконання водолазних робіт;
      - правила та норми охорони праці, протипожежного захисту під час виконання водолазних робіт;
      - медичні норми та показання з безпечних умов праці водолазних спеціалістів;
      - основи економіки;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Майстер водолазних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер водолазних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер водолазних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер водолазних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує виконання підводних водолазних робіт.

2.2. Здійснює керівництво та надає практичну допомогу водолазним спеціалістам груп експедиційного загону з організації водолазної служби.

2.3. Контролює підготовленість водолазних спеціалістів груп суден із питань водолазної справи.

2.4. Розробляє заходи щодо поліпшення організації виконання водолазних робіт.

2.5. Веде облік персоналу водолазів, контролює його правильне використання та завантаження.

2.6. Бере участь у медичних комісіях з повторного огляду водолазів, у складанні планів та проектів аварійно-рятувальних, суднопідіймальних та підводно-технічних робіт, випробуванні та впровадженні засобів нової техніки, розгляданні нормативно-технічної документації з водолазної справи.

2.7. Розподіляє водолазне спорядження та устаткування, контролює правильність його використання та зберігання.

2.8. Контролює своєчасні дефектації водолазного спорядження, виконання вимог нормативної технічної документації.

2.9. Перевіряє ступінь готовності водолазних станцій, ботів та рятувальних суден до виконання підводних аварійних робіт, надання допомоги водолазам, що потерпають від лиха під водою.

2.10. Розробляє плани організації водолазних робіт у разі аварійно-рятувальних операцій.

2.11. Бере участь в аварійно-рятувальних операціях, керує роботою водолазів під водою.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер водолазних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер водолазних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер водолазних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер водолазних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер водолазних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер водолазних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер водолазних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер водолазних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер водолазних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер водолазних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер водолазних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер водолазних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер водолазних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер водолазних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер водолазних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер водолазних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.