Категорія - Керівники |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Начальник ремонтної майстерні", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи з питань організації технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів; Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту; перспективи технічного розвитку підприємства; технологію і організацію виконання технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів; виробничі потужності і перспективи розвитку ремонтного виробництва; спеціалізацію ділянок та цехів і виробничі зв'язки між ними; перелік, технічні характеристики обладнання ділянок та цехів і правила його технічної експлуатації; конструктивні особливості автотранспортних засобів, вимоги до технічно справних автотранспортних засобів; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; організацію оперативного контролю виконання ремонтних робіт; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та контролює виробничий процес технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів, їх агрегатів, складових одиниць, механізмів та систем. Бере участь у розробці виробничої програми і графіків надходження автотранспортних засобів на технічне обслуговування. Аналізує результати роботи ремонтного виробництва. Здійснює роботу з удосконалення організації технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів, технології, механізації й автоматизації виробничих процесів, підвищення якості ремонту, економії усіх видів ресурсів. Забезпечує технічно правильну експлуатацію обладнання майстерні ремонтної, безпечні умови праці. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку ремонтного виробництва і модернізації обладнання. Забезпечує контроль за раціональним використанням енергетичних і матеріальних ресурсів, запасних частин, агрегатів і деталей. Координує роботу майстрів ділянок і цехів. Забезпечує правильне розміщення робітничих кадрів у підрозділах. Забезпечує проведення виробничих інструктажів, дотримання робітниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни. Організовує облік та своєчасне складання звітності про виробничу діяльність майстерні.