Категорія - Професіонали |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Редактор технічний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний редактор технічний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора технічного I категорії - не менше 2 років. Редактор технічний I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора технічного II категорії - не менше 2 років. Редактор технічний II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора технічного - не менше 1 року. Редактор технічний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері й поліграфічному виробництві; технологію редакційно-видавничих процесів; методи технічного редагування; технологічні інструкції на процеси поліграфічного виробництва; технічні правила підготовлення та розмітки рукописів, роботи з верстками та макетами; передовий досвід з технічного редагування видань; основи авторського права й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технічне редагування видань для забезпечення їх якісного поліграфічного відтворення. Виконує роботу відповідно до затверджених проекту оформлення та макета видання, чинних нормативних документів, які регламентують технологію видавничо-поліграфічного процесу. Оцінює якість підготовлення видавничого оригіналу. Уточнює побудову рукопису відповідно до характеру видання та його змісту, перевіряє наскільки правильно рубрикація відображає архітектоніку книги. Бере участь у розробленні плану внутрішнього оформлення видання за робочим змістом. Здійснює розмітку рукописів за всіма елементами згідно з технічними правилами й розробленим проектом оформлення. Складає технічну видавничу специфікацію поліграфічного виконання друкованого видання. Перевіряє точність виконання поліграфічними підприємствами вказівок, поданих у специфікації. Усуває технічні порушення, які виникли під час редакційної правки. Готує макет художньо-технічного оформлення складних видань. Розраховує тексти колонтитулів, визначає побудову заголовків, їх шрифтове оформлення, складає вказівки для верстання. Уточнює обсяг видання, перевіряє правильність побудови, зміст та оформлення колонтитула, розмічає вклейки і вкладки, підготовляє макет обкладинки або палітурки, заповнює вихідні дані. Переглядає сигнальні примірники, перевіряє якість друкарських, брошурувально-палітурних й оздоблювальних процесів, візує сигнальні примірники. Підвищує свій фаховий рівень. Бере участь у виробничих нарадах працівників видавництва, засіданнях редакційної та художньої ради.