Інструкція для посади "Редактор технічний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Редактор технічний" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний редактор технічний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора технічного I категорії - не менше 2 років. Редактор технічний I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора технічного II категорії - не менше 2 років. Редактор технічний II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора технічного - не менше 1 року. Редактор технічний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері й поліграфічному виробництві;
      - технологію редакційно-видавничих процесів;
      - методи технічного редагування;
      - технологічні інструкції на процеси поліграфічного виробництва;
      - технічні правила підготовлення та розмітки рукописів, роботи з верстками та макетами;
      - передовий досвід з технічного редагування видань;
      - основи авторського права й трудового законодавства.

1.4. Редактор технічний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Редактор технічний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Редактор технічний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Редактор технічний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне редагування видань для забезпечення їх якісного поліграфічного відтворення.

2.2. Виконує роботу відповідно до затверджених проекту оформлення та макета видання, чинних нормативних документів, які регламентують технологію видавничо-поліграфічного процесу.

2.3. Оцінює якість підготовлення видавничого оригіналу.

2.4. Уточнює побудову рукопису відповідно до характеру видання та його змісту, перевіряє наскільки правильно рубрикація відображає архітектоніку книги.

2.5. Бере участь у розробленні плану внутрішнього оформлення видання за робочим змістом.

2.6. Здійснює розмітку рукописів за всіма елементами згідно з технічними правилами й розробленим проектом оформлення.

2.7. Складає технічну видавничу специфікацію поліграфічного виконання друкованого видання.

2.8. Перевіряє точність виконання поліграфічними підприємствами вказівок, поданих у специфікації.

2.9. Усуває технічні порушення, які виникли під час редакційної правки.

2.10. Готує макет художньо-технічного оформлення складних видань.

2.11. Розраховує тексти колонтитулів, визначає побудову заголовків, їх шрифтове оформлення, складає вказівки для верстання.

2.12. Уточнює обсяг видання, перевіряє правильність побудови, зміст та оформлення колонтитула, розмічає вклейки і вкладки, підготовляє макет обкладинки або палітурки, заповнює вихідні дані.

2.13. Переглядає сигнальні примірники, перевіряє якість друкарських, брошурувально-палітурних й оздоблювальних процесів, візує сигнальні примірники.

2.14. Підвищує свій фаховий рівень.

2.15. Бере участь у виробничих нарадах працівників видавництва, засіданнях редакційної та художньої ради.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Редактор технічний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Редактор технічний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Редактор технічний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Редактор технічний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Редактор технічний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Редактор технічний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Редактор технічний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Редактор технічний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Редактор технічний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Редактор технічний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Редактор технічний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Редактор технічний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Редактор технічний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Редактор технічний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Редактор технічний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Редактор технічний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.