Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Завідувач відділу технічного редагування видань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: методичні та нормативні матеріали щодо технічного редагування друкованої продукції; технологію редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва, редакційне й поліграфічне устаткування; методи технічного редагування видань; основи управління, економіки, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу з технічного редагування рукописів і коректур. Перевіряє комплектність, якість технічного підготовлення рукописів, які передаються із редакцій до відділу. Відповідно до вимог технологічних інструкцій визначає придатність оригіналів оформлення та ілюстрацій для поліграфічного відтворення. Контролює якість розмітки рукописів, перевіряє технічні видавничі специфікації на видання. Забезпечує виконання технічного редагування рукописів і коректур згідно з графіками здавання рукописів до складання. Контролює дотримання вимог технічного редагування в процесі поліграфічного відтворення оригіналу. Забезпечує відповідність технічного оформлення видань їх змісту. Раціонально розподіляє роботу між технічними редакторами, відповідає за її виконання. Здійснює добір кадрів, створює умови для професійного зростання та підвищення кваліфікації працівників. Проводить виховну роботу в колективі. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.