Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи зі збуту - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали з організації розповсюдження періодичних видань; чинні нормативні документи, що регламентують випуск рекламно-інформаційних матеріалів; методи прогнозування продажу і моделювання попиту, визначення оптимальних обсягів збуту; порядок укладення договорів продажу з юридичними й фізичними особами; основи видавничої справи й поліграфічного виробництва; передовий вітчизняний та світовий досвід з рекламування та розповсюдження періодичних видань; систему організації продажу; основи економіки, управління, організації виробництва й праці, трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та координує роботу з розповсюдження періодичних видань відповідно до затверджених планів і укладених договорів. Здійснює комплексне вивчення ринків збуту, попиту та рівня цін на аналогічні видання. Узагальнює пропозиції розповсюджувальних і торговельних організацій, поштових служб. Бере участь у встановленні тиражів видань. Налагоджує роботу з передплати періодичних видань. Аналізує та оцінює діяльність дилерської мережі. Керує обґрунтуванням ефективності використання каналів збуту, пошуком найбільш доцільних форм і методів реалізації видань. Готує договори продажу періодичних видань, контролює оформлення документації. Відповідає за своєчасність постачання видань у торговельну мережу й поштовим службам згідно з плановими завданнями та укладеними договорами. Бере участь у розробленні рекомендацій щодо поліпшення змісту, дизайну і якості виготовлення видань для стимулювання їх збуту. Представляє видавничу організацію з питань розповсюдження видань на нарадах, конференціях, виставках. Залучає до роботи кваліфікованих працівників, раціонально розподіляє навантаження між ними, створює умови для професійного зростання. Проводить виховну роботу в колективі. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.