Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник причалу вантажного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, розпорядження та інші керівні матеріали з питань виробництва, технічної і господарської діяльності; Статут з дисципліни працівників річкового транспорту; Статут внутрішнього водного транспорту; правила перевезення вантажів і тарифні керівництва; організацію та технологію перевантажувальних робіт; економіку, організацію і нормування праці; систему нормування й обліку стоянкового часу суден; методи господарського розрахунку; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід в організації роботи порту; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує, згідно зі змінно-добовим планом, виконання перевантажувальних робіт на причалі або групі причалів, виконання заходів з підвищення якості перевезення вантажів. Вживає всіх необхідних заходів щодо забезпечення збереження вантажів. Забезпечує найбільш раціональне використання трудових і матеріальних ресурсів на перевантажувальних і допоміжних роботах, здійснює контроль за веденням облікової та звітної документації з оброблення суден і залізничних вагонів, а також з виконання складських і допоміжних операцій. Координує роботу складських працівників і комплексних бригад портових робітників, забезпечуючи їх правильне розміщення та використання. Упроваджує передові методи праці комерційних працівників. У практичній діяльності використовує найновіший вітчизняний і зарубіжний досвід з організації роботи порту. Контролює дотримання правил з технічної експлуатації перевантажувальних машин, вантажозахоплювальних пристроїв і складського устаткування. Аналізує виконання плану перевантажувальних робіт по кожному судну. Розробляє заходи, спрямовані на підвищення ефективності вантажних робіт. Стежить за додержанням правил охорони праці та протипожежного захисту.