Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник лабораторії теплотехнічної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, постанови, положення, інструкції, стандарти та інші керівні матеріали стосовно технічної експлуатації флоту; методики й прилади для проведення аналізів нафтопродуктів, води та газу; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід щодо поліпшення використання палива; економіку, організацію виробництва, праці й управління; правила охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує допомогу теплотехнічним партіям і екіпажам суден у розробленні та впровадженні заходів, що забезпечують зниження витрат палива й мастильних матеріалів, застосування нових сортів нафтопродуктів, ведення заданого водного режиму котлів та інших заходів, пов'язаних із підвищенням рівня технічної експлуатації суден. Організовує проведення аналізів палива, мастил, технічної води, а також аналізів з визначення вибухонебезпечних концентрацій парів нафтопродуктів у бункерах, топках та інших ємностях. Здійснює методичне керівництво роботою лінійних лабораторій і лабораторій на бункерних станціях (базах), контролює забезпечення умов запобігання збиткам і погіршенню якості нафтопродуктів на бункерних станціях та суднах. Постійно підвищує якість і точність проведення лабораторних аналізів, розробляє і впроваджує в лабораторії нові економічні та ефективні методи аналізу нафтопродуктів, води й газу. Проводить технічне навчання на суднах із питань використання передового вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо вдосконалення контролю якості нафтопродуктів і води судновими лабораторіями. Проводить серед працівників лабораторії виховну роботу та роботу Із зміцнення трудової дисципліни, додержання правил охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.