Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Кранмейстер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією інженера або технолога на вантажно-розвантажувальних роботах: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи з питань організації робіт на крані; правила технічної експлуатації крана, його обладнання та проведення ремонтних робіт; основи економіки; організацію виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує проведенням вантажно-розвантажувальних операцій, а також роботою крана на аварійно-рятувальних роботах, які проводяться плавкраном. Забезпечує ефективну безпечну роботу крана, справну роботу механізмів та вузлів крана. Стежить за комплектністю запасних частин, вузлів крана та правильністю їх зберігання. Забезпечує підготовку ремонтних відомостей щодо крана, готує кран до ремонту, контролює проведення ремонтних робіт. Забезпечує своєчасне пред'явлення крана для огляду органами технічного нагляду. Здійснює керівництво роботою підлеглого йому персоналу (кранівники, такелажники), стежить за дотриманням ними правил охорони праці під час виконання робіт.