Інструкція для посади "Кранмейстер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кранмейстер" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією інженера або технолога на вантажно-розвантажувальних роботах: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи з питань організації робіт на крані;
      - правила технічної експлуатації крана, його обладнання та проведення ремонтних робіт;
      - основи економіки;
      - організацію виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Кранмейстер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кранмейстер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кранмейстер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кранмейстер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує проведенням вантажно-розвантажувальних операцій, а також роботою крана на аварійно-рятувальних роботах, які проводяться плавкраном.

2.2. Забезпечує ефективну безпечну роботу крана, справну роботу механізмів та вузлів крана.

2.3. Стежить за комплектністю запасних частин, вузлів крана та правильністю їх зберігання.

2.4. Забезпечує підготовку ремонтних відомостей щодо крана, готує кран до ремонту, контролює проведення ремонтних робіт.

2.5. Забезпечує своєчасне пред'явлення крана для огляду органами технічного нагляду.

2.6. Здійснює керівництво роботою підлеглого йому персоналу (кранівники, такелажники), стежить за дотриманням ними правил охорони праці під час виконання робіт.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кранмейстер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кранмейстер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кранмейстер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кранмейстер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кранмейстер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кранмейстер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кранмейстер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кранмейстер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кранмейстер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кранмейстер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кранмейстер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кранмейстер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кранмейстер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кранмейстер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кранмейстер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кранмейстер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.