Інструкція для посади "Маркшейдер I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Маркшейдер I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією маркшейдера II категорії не менше 2 років, для бакалавра не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали, що стосуються маркшейдерської служби;
      - технологію проведення маркшейдерських робіт;
      - методи спостережень за зсуненням земної поверхні та станом об'єктів, які охороняються;
      - призначення, конструктивні особливості маркшейдерського обладнання і правила його збереженості та технічної експлуатації, порядок обліку руху запасів і втрат корисних копалин у надрах;
      - основи економіки, організації виробництва й праці;
      - досягнення науки і техніки, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проведення маркшейдерських робіт;
      - основи трудового законодавства і про охорону природи, надр;
      - правила і норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Маркшейдер I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Маркшейдер I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Маркшейдер I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Маркшейдер I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує всі види спеціалізованих маркшейдерських робіт для обслуговуваних підприємств і організацій.

2.2. Здійснює: проведення інструментального спостереження за зміщенням земної поверхні і деформації об'єктів у зонах шкідливого впливу гірничих робіт; розвиток підземних опорних маркшейдерських мереж; центрування і висотну прив'язку гірничих виробок; перевірки геометричних елементів підіймальних установок, профільне знімання провідників і стінок вертикальних шахтових стовбурів; побудову і згущення геодезичних мереж, топографічні зйомки; створення і поповнення топографічних і спеціальних планів.

2.3. Бере участь: у підготовці висновків про результати розроблення об'єктів на підставі натурних спостережень і розрахунків; у визначенні меж безпечного проведення гірничих робіт; у виконанні комплексних робіт щодо інвентаризації земельних ділянок з установленням на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень; у виготовленні і поповненні основної і похідної гірничографічної документації; у розробленні і виконанні заходів щодо захисту земної поверхні і розміщених на ній будівель, споруд, водойм, насаджень від шкідливого впливу гірничих робіт; в удосконаленні організації і методів ведення маркшейдерських робіт на основі широкого впровадження найновіших досягнень науки, техніки і передового досвіду.

2.4. Контролює: зсунення земної поверхні під впливом гірничих робіт; дотримання проектних напрямів, габаритів і профілів; стан тріангуляційних пунктів; дотримання правил і норм охорони праці, природи і надр, промислової санітарії та протипожежного захисту.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Маркшейдер I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Маркшейдер I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Маркшейдер I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Маркшейдер I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Маркшейдер I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Маркшейдер I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Маркшейдер I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Маркшейдер I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Маркшейдер I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Маркшейдер I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Маркшейдер I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Маркшейдер I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Маркшейдер I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Маркшейдер I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Маркшейдер I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Маркшейдер I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.